De Stichting

De Stichting Haarlem – Santiago is begin 2014 opgericht door Joost ter Waarbeek en Rederik de Krijger, die op verzoek van de bewoners van het Rosenstock-Huessyhuis sinds 2011 als vrijwilliger Santiagogangers op weg hebben geholpen door het geven van informatie en het zetten van stempels op hun stempelkaarten, ook wel pelgrimspaspoort of credencial geheten.

Het Rosenstock-Huessyhuis aan de Hagestraat 10 te Haarlem is sinds de uitgave van de door Clemens Sweerman geschreven Camino de Santiago fietsroutegidsen de startplaats van de fietsroute naar Santiago.

De vaste informatiezaterdagen tussen 1 april en 15 september, waarop we Santiagogangers ontvangen, zijn in 2012 ingesteld en blijken een schot in de roos. In de seizoenen 2012 en 2013 werd steeds duidelijker dat met name fietsers veel informatie nodig hebben. Lang niet alle fietsers bleken ervaren lange afstand fietsers te zijn. De tocht naar Santiago vanuit Nederland bedraagt snel 2500km en staat of valt met een goede of slechte voorbereiding.

Er is bewust gekozen voor de stichtingsvorm. Zo blijven we een kleine en wendbare organisatie, die zoals iedere stichting geen leden kent. Wie

Omdat wij geen leden hebben, en voor onze activiteiten wel inkomsten nodig hebben, maken wij gebruik van sponsoren en donateurs. In 2014 hebben wij van de J.C. Ruigrok Stichting een belangrijke financiële bijdrage ontvangen, die het ons onder andere mogelijk heeft gemaakt om deze website te laten ontwerpen en met een stand op de Fiets- en Wandelbeurs 2015 in de RAI te staan.

In 2016 ontvingen wij van het Sint Jacobs Godshuis een gift die het ons mogelijk maakt geruime tijd door te gaan met waar wij in 2014 mee zijn begonnen.

Het bestuur bestaat uit:

Mike van Eerd – voorzitter – mike@haarlemsantiago.nl
2015 gelopen van St Jean Pied de Port – Santiago (800km in 24 dagen), in 2017 gelopen van Haarlem – Rome (2400km in 64 dagen), in 2019 van Porto (kustroute) naar Santiago (290km in 7 dagen)

Patrick de Vries – penningmeester –  patrick@haarlemsantiago.nl
2015 gefietst Haarlem – Santiago, 2017 gefietst Haarlem – Rome

Ton Visser – secretaris – ton@haarlemsantiago.nl
2017 gefietst Haarlem – Santiago, in 2018 gefietst Bordeaux – Santiago

De e-mailadressen zijn uitsluitend bedoeld voor bestuurszaken. Voor het afspreken voor stempels e.d. vind je de nodige gegevens in de rubriek ‘afspreken’ en het e-mail adres daarvoor is info@haarlemsantiago.nl